Accountancy

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen zijn voor klein en groot. Een jaarrekening is een controlemechanisme voor uzelf om betere inzicht te hebben in uw bedrijf. Ieder boekjaar (of periodiek) wordt afgesloten met het opstellen van de jaarrekening. De verklaringen van inkomsten, balans en kasstroomoverzicht zijn cijfermatige verantwoording van de prestaties van uw onderneming. De jaarrekening geeft externe partijen zoals banken, leveranciers, klanten en fiscus – en vooral ook uzelf – inzicht in de behaalde resultaten en laat kristalhelder zien of u nog op koers ligt en waar u wellicht dient bij te sturen. Succesvol ondernemen doe je door lange termijn doelen op te stellen en met behulp van periodiek en jaar rapportages uw onderneming aansturen

Prov Accountancy B.V. stelt uw jaarrekening samen en ziet er zorgvuldig op toe dat deze aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Wij controleren de cijfers die uw boekhouder heeft verzorgd dan wel verwerken de cijfers uit het ons online boekhoudsysteem die wij voor u voeren.

Vervolgens nemen ze de jaarrekening kritisch met u door. Welke ontwikkeling laten de resultaten zien? Zijn uw huisvestings- of energiekosten wel in verhouding? Hoe krijgt u die omlaag? Betalen uw debiteuren u niet te traag en betaalt u uw crediteuren niet te snel? Kijk eens hoe andere ondernemingen in onze portefeuille dat doen. Is uw organisatiestructuur nog wel adequaat? Zijn er wellicht privéomstandigheden die een rol spelen? Dat is wat we doen.

Of we uw jaarrekening nu samenstellen of enkel controleren, resultaat is een helder eindverslag dat vertelt hoe uw onderneming ervoor staat. En dat u als ondernemer precies laat zien wat u te doen staat! Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Uw accountant, adviseur en sparring partner. Uw vertrouwenspersoon.

Adviezen

Je hebt je jaarrekening, balans en cash flow statement in orde, maar wat zegt het allemaal?

Heb je genoeg middelen voor je volgende strategische stap? Heb je een meerjaren plan? Of gaat het zelfs zo goed dat je assets will beleggen in andere bedrijven of portafolio?

Is het noodzakelijk om meer leningen (creditline) aan te gaan?


Allemaal vragen die ondernemers zich vragen en wij kunnen u hiermee helpen.

PROV-Accountancy kan u ook adviseren en samen met u een strategisch plan opstellen, aanpassen of verbeteren.


Er altijd ruimte om uw kosten te verlagen en uw omzet te vergroten. U bent bij ons bij de juiste plek. Voor ons is het belangrijk dat u ook in staat bent om vanuit de financiële rapportages en financiële literacy uw bedrijf beter en tijdig kan aansturen.


Meeste klein en middelgroot bedrijven kopen met een tekort aan financiële kennis en nodige strategisch inzicht om hun bedrijf op te schalen. Wij kunnen u hierbij bijstaan.

"Wees niet bang voor de titels, wij zijn ook een (mkb) ondernemer"