Jaarrekeningen


Jaarrekening samenstellen of controleren ?

Ieder boekjaar wordt afgesloten met het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening is een cijfermatige verantwoording van de prestaties van uw onderneming. De jaarrekening geeft externe partijen zoals banken, leveranciers, klanten en fiscus – en vooral ook uzelf – inzicht in de behaalde resultaten en laat kristalhelder zien of u nog op koers ligt en waar u wellicht dient bij te sturen. Zaak dus dat de cijfers kloppen!


Prov Accountancy B.V. stelt uw jaarrekening samen en ziet er zorgvuldig op toe dat deze aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Wij controleren de cijfers die uw boekhouder heeft verzorgd dan wel verwerken de cijfers uit het ons online boekhoudsysteem die wij voor u voeren.

Vervolgens nemen ze de jaarrekening kritisch met u door. Welke ontwikkeling laten de resultaten zien? Zijn uw huisvestings- of energiekosten wel in verhouding? Hoe krijgt u die omlaag? Betalen uw debiteuren u niet te traag en betaalt u uw crediteuren niet te snel? Kijk eens hoe andere ondernemingen in onze portefeuille dat doen. Is uw organisatiestructuur nog wel adequaat? Zijn er wellicht privéomstandigheden die een rol spelen? Dat is wat we doen.

Of we uw jaarrekening nu samenstellen of enkel controleren, resultaat is een helder eindverslag dat vertelt hoe uw onderneming ervoor staat. En dat u als ondernemer precies laat zien wat u te doen staat! Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Uw accountant, adviseur en sparringpartner. Uw vertrouwenspersoon.